Smrteľný vírus spôsobuje kolaps kolónií včiel po celom svete

Populácie včiel na celom svete trpia šírením smrtiaceho vírusu, ktorý im rozožiera krídla.

Včely medonosné sú najviac postihnuté vírusom, ktorý prenáša parazitický roztoč s názvom Varroa Destructor.

Vírus deformovaných krídel (DWV) bol prvýkrát zistený pred 40 rokmi, ale nový kmeň, ktorý sa objavil v Holandsku v roku 2001, je podľa vedcov na vzostupe.

„Tieto roztoče nielenže prenášajú vírusy medzi včelami, ale jedia aj tkanivá včiel,“ vysvetľuje profesor Robert Paxton, zoológ z nemeckej univerzity Martina Luthera Halle-Wittenberg (MLU), ktorý viedol novú štúdiu .

Po analýze údajov o prípadoch DWV za posledných 20 rokov vedci zistili, že mutácia vírusu už nahradila pôvodný kmeň v Európe. Rýchlo sa šíri a teraz ohrozuje včelstvá po celom svete.

Austrália je jedinou veľkou pevninou, na ktorej nebol vírus zistený.

Ťažká situácia včiel je dobre zdokumentovaná, pričom k ich úbytku prispieva ničenie biotopov, používanie pesticídov a klimatické zmeny. Podľa environmentálnej charitatívnej organizácie Friends of the Earth takmer 1 z 10 populácií divých včiel v Európe čelí vyhynutiu.

Bez ohľadu na všetky spôsoby, akými ľudia tlačia týchto kľúčových opeľovačov na pokraj, Paxton hovorí, že „vírus deformovaných krídel je určite najväčšou hrozbou pre včely.“

Po vyhodnotení približne 3 000 súborov údajov pre včely medonosné a veľké zemné čmeliaky dodáva, že laboratórne štúdie ukazujú, že nový variant zabíja včely rýchlejšie a ľahšie sa prenáša.

Ako ovplyvňuje vírus deformovaných krídel včely?

Prime Bees: Deformed Wing Virus

Zvrásnené krídla sú najzreteľnejším príznakom DWV-A (pôvodný kmeň) aj variantu DWV-B. Vírus však napáda včely zvnútra.

Krátke zaoblené brušká a ochrnuté nohy sú ďalšími príznakmi, po ktorých včelám zostáva menej ako 48 hodín života. Symptomatický hmyz je zvyčajne vypudený z úľa.

Existujú rôzne spôsoby, ako chrániť včely pred roztočom Varroa a vírusom, vysvetľuje Paxton.

„Najdôležitejšie je dbať na hygienu v úli. Tu môžu jednoduché opatrenia pomôcť ochrániť pred Varroou nielen vlastnú kolóniu, ale aj divé včely, o ktoré sa nikto iný nestará.“

Dôkazy o víruse sa našli aj vo vzorkách odobratých z druhov včiel, ktoré sa bežne komerčne nechovajú ako veľké čmeliaky.

„Či bude mať vírus podobne ničivé následky aj u čmeliakov a iných divých včiel, zostáva neisté. Zatiaľ komerčné kolónie čmeliakov infikované vírusom neumierajú výrazne vyššou rýchlosťou,“ dodáva Paxton.