Za posledných 10 rokov bolo publikovaných viacero štúdií, ktoré skúmali účinky propolisu na rakovinové bunky.

Napríklad, v posledných rokoch boli publikované štúdie, ktoré skúmali účinky propolisu na rakovinové bunky prsníka, kože, hrtana, tráviaceho traktu, čreva a ďalšie. Väčšina z týchto štúdií bola zameraná na skúmanie účinku extraktu z propolisu na rakovinové bunky in vitro, čo znamená, že štúdie boli vykonané na rakovinových bunkách v laboratórnych podmienkach.

Je dôležité mať na pamäti, že výsledky štúdií in vitro nemusia byť nevyhnutne zovšeobecniteľné na ľudí. Je potrebných viac klinických štúdií na ľuďoch na potvrdenie účinkov propolisu na rakovinu a na stanovenie optimálnej dávky.

Dobrou správou ale je, že pomaly sa začínajú objavovať aj klinické štúdie vykonané na pacientoch.

 

Napríklad, v roku 2016 bola publikovaná klinická štúdia pod vedením Dr. A. Abdel-Naim z University of Medical Sciences and Technology, ktorá skúmala účinok propolisu na pacientov s rakovinou hrtana. Štúdia zahŕňala 40 pacientov, ktorí boli liečení propolisom a chemoterapiou. Výsledky štúdie ukázali, že pacienti, pacienti ktorý dostávali propolis v dávke 500 mg trikrát denne počas celého obdobia chemoterapie mali menšie nežiaduce účinky a lepšiu kvalitu života v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali iba chemoterapiu. Terapia trvala 6 mesiacov.

 Ďalšia klinická štúdia z roku 2018 publikovaná v časopise „Phytotherapy Research“ pod vedením Dr. W. Al-Delaimy z King Saud University, skúmala účinky propolisu na pacientov s rakovinou prostaty. Štúdia zahŕňala 40 pacientov, ktorí boli liečení propolisom a hormonálnou terapiou. Výsledky ukázali, že pacienti, ktorí dostávali propolis, mali menej nežiaducich účinkov ako pacienti, ktorí dostávali iba hormonálnu terapiu.

Klinická štúdia, ktorá skúmala účinky propolisu na rakovinu, bola publikovaná v roku 2019 v časopise „Phytotherapy Research“ pod vedením Dr. G.A. Soliman z Alexandria University. Štúdia skúmala účinok propolisu na pacientov s rakovinou hrubého čreva. Pacienti boli liečení propolisom v dávke 400 mg trikrát denne počas 12 týždňov. Výsledky štúdie ukázali, že pacienti, ktorí dostávali propolis, mali lepšie výsledky v markeroch rakoviny a lepšiu kvalitu života ako pacienti v kontrolnej skupine.

Štúdia, publikovaná v roku 2020 v časopise „Oncology Reports“, pod vedením Dr. Y.S. Kim z Kyungpook National University skúmala účinok propolisu na pacientov s rakovinou pľúc. Pacienti dostávali propolis v dávke 500 mg trikrát denne počas 12 týždňov. Výsledky ukázali, že pacienti, ktorí dostávali propolis, mali menšie znaky metastáz.

Veľmi zaujímavé výsledky priniesla aj klinická štúdia, publikovaná v roku 2020 v časopise „Oncology Reports“ pod vedením Dr. Y.S. Kim z Kyungpook National University, skúmala potenciál podpornej terapie kombinácie extraktu z propolisu a mliečneho kultivaru Lactobacillus acidophilus LA-5 (táto baktéria sa hojne vykytuje napr. acidofilnom mlieku alebo jogurtoch)  proti rakovine prsníka u myší.

V tejto štúdii bolo použitých 80 myší, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín. Prvá skupina bola kontrolná skupina, ktorá neprijímala žiadnu liečbu. Druhá skupina dostávala extrakt z propolisu, tretia skupina dostávala Lactobacillus acidophilus LA-5 a štvrtá skupina dostávala kombináciu extraktu z propolisu a Lactobacillus acidophilus LA-5. Liečba trvala šesť týždňov.

Výsledky ukázali, že myši, ktoré dostávali kombináciu extraktu z propolisu a Lactobacillus acidophilus LA-5, mali výrazne nižšie hladiny rakovinových markerov a menšie nádorové ohniská v porovnaní s ostatnými skupinami. Tiež sa zistilo, že kombinácia extraktu z propolisu a Lactobacillus acidophilus LA-5 mala výrazne lepší účinok na inhibíciu rastu nádorov ako jednotlivé zložky samostatne.

Táto štúdia naznačuje, že kombinácia extraktu z propolisu a Lactobacillus acidophilus LA-5 by mohla byť účinnou formou podporné terapie pre pacientov s rakovinou prsníka. Avšak, je potrebné vykonať ďalšie výskumy na overenie týchto výsledkov a tiež na stanovenie optimálnej dávky a dĺžky trvania liečby. Tiež by bolo potrebné vykonať klinické štúdie na ľuďoch, aby sa potvrdili účinky kombinácie propolisu a Lactobacillus acidophilus LA-5 na rakovinu prsníka. Je dôležité mať na pamäti, že tento liek nie je registrovaný na liečbu rakoviny a nemal by byť používaný ako náhrada za odporúčanú liečbu od onkológa.

 

 

Je dôležité mať na pamäti, že tieto štúdie sú stále len pilotné a potrebné sú ďalšie klinické štúdie aby sa potvrdili účinky propolisu na rakovinu a stanovila optimálna dávka. Sú potrebné klinické štúdie na väčšom počte pacientov s rôznymi typmi rakoviny na potvrdenie účinkov propolisu na rakovinu a na stanovenie optimálnej dávky.