Včely medonosné sú spoločenský hmyz, ktorý žije v kolóniách, kde rôzne druhy včiel v úli plnia špecifické úlohy. V tomto článku si prejdeme základnú biológiu včiel medonosných a rozdiely medzi kráľovnami, trúdmi a robotnicami.

Ak uvažujete o tom, že začnete s chovom včiel, možno plánujete do toho rovno skočiť a zadovážiť si svoj prvý úľ s včelou rodinou.

Ale viete, čo sa deje vo včelej kolónií ?

Ak chcete byť úspešným včelárom a porozumieť potrebám svojho včelstva, pomôže vám pochopiť základnú biológiu včiel medonosných.

Úvod do biológie včiel medonosných

Včelstvá obsahujú tri odlišné typy alebo kasty jedincov.

Každý úľ obsahuje jednu kráľovnú, desaťtisíce robotníc a počas jarných a letných mesiacov niekoľko stoviek až niekoľko tisíc samcov trúdov.

Kráľovná

Včelie kráľovné sú najväčšie jedince vo väčšine kolónií a vykonávajú v úli mnoho dôležitých funkcií. Kráľovná je zodpovedná za znášanie stálych zásob vajíčok, aby sa vytvorila a udržiavala populácia úľa v primeranom počte. V dobrom roku môže kráľovná zniesť až 200 000 vajec!

 

Kráľovná tiež produkuje chemikálie nazývané feromóny, ktoré kontrolujú a organizujú mnohé zo správania jej kolónie. Každá kráľovná má svoj vlastný odlišný feromónový profil, ktorý umožňuje jej kolónii rozpoznať ju, brániť ju a napĺňať jej potreby, aby bol úľ bezpečný a silný.

Robotnice

Včely robotnice sú zďaleka najpočetnejšou kastou v úľoch a ako ich názov napovedá, vykonávajú všetku prácu potrebnú na to, aby bola kolónia kŕmená a zdravá. Počas prvých dní ako sa vyliahli  majú robotnice tendenciu vykonávať úlohy vo vnútri úľa, ako je čistenie a uzatváranie buniek. Ako dospievajú, včely robotnice začínajú vykonávať viac úloh vo vnútri úľa, vrátane kŕmenia kráľovnej a vývoja plodu, budovania nového plástu a tiež spravujú zásoby  potravín. Najstaršie a najskúsenejšie robotnice zvyčajne vykonávajú najnebezpečnejšie práce: strážia úľ pred votrelcami a hľadajú peľ a nektár mimo úľa.

Trúdy

Trúdy vykonávajú počas svojho života iba jednu úlohu: párenie s novými kráľovnami. Keď trúd dosiahne pohlavnú dospelosť vo veku asi dvoch týždňov, začne vykonávať tak zvané svadobné prelety. Tieto lety sa zvyčajne konajú v jarných a letných popoludňajších hodinách a trvajú približne 30 minút.

K týmto letom sa zvyčajne pripájajú novovyliahnuté kráľovné a trúdy z niekoľkých úľov. Vo väčšine prípadov sa kráľovné pária s viacerými trúdmi a ukladajú spermie trúdov v orgáne nazývanom spermatéka. Kráľovná potom bude používať tento uložený genetický materiál na oplodnenie svojich vajíčok po zvyšok svojho života.

Ako sa rodí kráľovná?

Po úspešnom párení začnú kráľovné klásť vajíčka, z ktorých sa vyvinú nové včely. Dva faktory určujú kastu vyvíjajúceho sa potomstva.

Prvým je, či kráľovná vajíčko oplodnila, druhým typ a množstvo kŕmenia, ktoré larva dostáva v prvých dňoch vývoja.

Z neoplodnených vajíčok sa vyvinú samčekovia, ktorí sa stanú trúdmi, zatiaľ čo z oplodnených vajíčok sa vyvinú samice. Typ a objem potravy, ktorú tieto samice dostávajú zo žliaz “ úľových ošetrovateliek, určujú, či sa z nich stanú robotnice alebo nová kráľovná.

Mláďa určené na to, aby sa stali robotnicami, sa živí menším množstvom sekrétov z podhltanových žliaz včiel a v posledných dňoch vývoja aj medom a peľom.

Tie, ktoré sú predurčené stať sa kráľovnami, sa živia väčším množstvom sekrétu známeho ako materská kašička, produkovaného mandibulárnymi žľazami včiel.

Vývojové štádia včiel medonosných

Bez ohľadu na to, do ktorej kasty budú nakoniec patriť, všetky včely prechádzajú rovnakými základnými štádiami vývoja. Prvým z nich je štádium vajíčka. Ako je uvedené vyššie, osamelá kráľovná kladie vajíčka. Existuje niekoľko okolností, ktoré spôsobia, že robotnice tiež znesú vajíčka, ale kráľovná túto úlohu vo všeobecnosti zvláda.

Približne po troch dňoch sa vajíčko vyliahne a včela vstúpi do štádia larvy. Táto fáza je o konzumácii sekrétov včelích robotníc a rýchlom raste. Larva nie je oveľa viac ako ústa a tráviaci trakt! Na konci tohto rastového štádia, ktoré trvá štyri až šesť dní, včela vstúpi do predpupálového štádia, kde robotnice zaviečkujú bunku včelím voskom a larva sa zakuklí.

Včela, zabalená v kukle a bezpečne uzavretá vo svojej cele, vstúpi do štádia kukly. Vtedy sa včela úžasne premení z červej larvy na to, čo si predstavujeme ako včelu. Počas tohto štádia sa včele vyvíjajú nohy, krídla a ďalšie funkčné časti tela. Na konci tejto premeny nová včela prehrizie viečko svojej bunky a vstupuje do štádia dospelosti, kde bude vykonávať úlohu svojej danej kasty.